Είστε εδώ

Καζάζης Ιωάννης Ν., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Παντελής Μ. Νίγδελης, Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου του Θεσσαλονικέως Αλληλογραφία (1880-1912), Θεσσαλονίκη 2004 [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Σειρά Φιλολ. και Θεολ. 19], σελ. 364», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 309-311