Είστε εδώ

Wittgenstein Ludwig, «[Ρήση του L. Wittgenstein για τη γλώσσα]», Φιλόλογος, τχ. 130 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007), σ. 632