Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γιώργος Ιωάννου (1927-1985)», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 171-173