Είστε εδώ

Παπαδοπεράκη Ασπασία, «[Σκίτσο του Γ. Ιωάννου]», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 170