Είστε εδώ

«[Αφίσα της σχολικής εκδήλωσης Γιώργος Ιωάννου 20 χρόνια απουσίας, η οποία έγινε με την επίβλεψη των καθηγητών Άρη Μπιτσώρη, Βάσως Κουμάτη και Σιμέλας Φαρασοπούλου]», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 173