Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα, «Ο Μανόλης Αναγνωστάκης στο σχολείο», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 443-454