Είστε εδώ

«[Ο Μ. Αναγνωστάκης στη] Στοκχόλμη, 1980», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 454