Είστε εδώ

Σμυρνή Δήμητρα, «Ο Αναγνωτάκης στη σχολική πράξη. Μ. Αναγνωστάκη: Ποιήματα που μας διάβασε ένα Βράδυ ο λοχίας Otto V… (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου)», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 431-441