Είστε εδώ

«[Εδώ αναπαύεται]», Φιλόλογος, τχ. 121 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005), σ. 430