Είστε εδώ

Σετάτος Μιχάλης, «Καταστάσεις και μορφές ομιλίας», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 203-213