Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «[Παλιέ μου φίλε συλλογίσου]», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 213