Είστε εδώ

γλωσσολογία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Αδύνατες και δυνάμει γλωσσικές κατασκευές Φιλόλογος 92 156-164 1998
Αξιολόγηση του προγράμματος γλωσσικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο. Ερευνητικά δεδομένα Φιλόλογος 67 5-29 1992
Απ' τα χώματα βγαλμένη: Ένας αρχαίος σύγχρονος μύθος Φιλόλογος 125 433-441 2006
Από την κοινωνιολογία της γλωσσολογικής σκέψης (Απόψεις και κριτικές για τη γλώσσα και ασυνειδητοποίητη γλωσσολογία με αναφορά στην κοινή νεοελληνική) Φιλόλογος 69 169-184 1992
Από την κοινωνιολογία της γλωσσολογικής σκέψης (Απόψεις και κριτικές για τη γλώσσα και ασυνειδητοποίητη γλωσσολογία με αναφορά στην κοινή νεοελληνική) (Συνέχεια από το τεύχος 69) Φιλόλογος 70 252-263 1992
Άρθρα. Ανάπτυξη μεταγλωσσικών ικανοτήτων και κατάκτηση της εγγραμματοσύνης Φιλόλογος 111 93-110 2003
Άρθρα. Γλώσσα και σκέψη: Μερικές σκέψεις για παλιά θέματα (Μέρος Α΄) Φιλόλογος 116 193-211 2004
Άρθρα. Γλωσσικές κοινωνικές αποκλίσεις. Ειδικές γλώσσες και ιδιογλωσσίες Φιλόλογος 107 85-94 2002
Άρθρα. Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών (Προετοιμασία του κοινωνικού μέλλοντος των μαθητών) Φιλόλογος 113 405-414 2003
Άρθρα. Ιδιαίτερα γνωρίσματα των ανθρώπινων γλωσσών: Διπλή άρθρωση, παραδειγματικές και συνταγματικές σχέσεις Φιλόλογος 116 293-299 2004