Είστε εδώ

Μπεντίλα Φωτεινή, «Άρθρα. Ιδιαίτερα γνωρίσματα των ανθρώπινων γλωσσών: Διπλή άρθρωση, παραδειγματικές και συνταγματικές σχέσεις», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 293-299