Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Νεκρολογίες. Ιπποκράτης Γεωργίου Ρόγκας», Φιλόλογος, τχ. 114 (Χειμώνας 2004), σ. 695