Είστε εδώ

Κόραβος Γιάννης, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Γ.Δ. Παγανός, Μοντερνισμός και Πρωτοπορίες (Σειρά: Στα σταυροδρόμια του νεοελληνικού λόγου). Εκδόσεις Σαββάλα, Αθήνα Ιανουάριος 2003», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 519-521