Είστε εδώ

Deguy Michel, «[Σκέψεις του M. Deguy για την ελληνική γλώσσα]», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 521