Είστε εδώ

Τουρνά Χαρινέλα, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Λίζα Α. Παΐζη – Φώτης Α. Καβουκόπουλος, Η γλώσσα στο σχολείο. Κοινωνιογλωσσικές διαφορές και σχολική πρόοδος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Νεφέλη/Γλωσσολογία 11, Αθήνα, 2001», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 512-518