Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Δημοκρατία και πόλεμος sub specie aeternitatis. Από τον Θεό στον άνθρωπο και από τον θρίαμβο στην οδύνη», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 361-362