Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Δημοκρατίας εγκώμιον. Ελλάδος και Οικουμένις Παίδευσις», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 357-361