Είστε εδώ

Shelley P.B., «[Απόσπασμα από την Υπεράσπιση της ποίησης του P.B. Shelley]», Φιλόλογος, τχ. 109 (Φθινόπωρο 2002), σ. 473