Είστε εδώ

Καρανάσιος Γιώργος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Ο αειθαλής κόσμος του αρχαϊκού λυρισμού. Το νέο σχολικό εγχειρίδιο λυρικής ποίησης: Μια νέα οπτική Ι. Καζάζη & Α. Καραμήτρου», Φιλόλογος, τχ. 108 (Καλοκαίρι 2002), σ. 308-313