Είστε εδώ

«Αυτό το καλοκαίρι διαβάζουμε Μεταίχμιο λογοτεχνία/αστυνομικά», Φιλόλογος, τχ. 108 (Καλοκαίρι 2002), σ. 304