Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, Κατά των Σοφιστών, Επιστολαί προς Φίλιππον και Αλέξανδρον. Εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια – ερμηνεία: Μ.Γ. Ξανθού Εκδ. Ζήτρος», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. 656