Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα (επιμέλεια: Α.-Φ. Χριστίδης σε συνεργασία με τη Μ. Θεοδωροπούλου. Ομάδα εργασίας: Μ. Αραποπούλου, Γ. Γιαννουλοπούλου, Ε. Μότσιου, Γ. Παπαναστασίου, Π. Πολίτης, Θ. Τραμπούλης)», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. 655-656