Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Σοφοκλή Αντιγονή. Πρόλογος – σχόλια – μετάφραση – ερμηνεία: Ι. Μπάρμπας. Εκδ. Ζήτρος», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. 657