Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η δράση του Συλλόγου. Πρόγραμμα εκδηλώσεων Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. 650-654