Είστε εδώ

Παπαδοπούλου Χάρις-Όλγα, «Το ημερολόγιο και η συμβολή του στην ανάπτυξη της στοχαστικής διδασκαλίας. Πρώτα συμπεράσματα από την περίπτωση μιας καθηγήτριας Α της γερμανικής ως ξένης γλώσσας», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. 605-623