Είστε εδώ

Σταύρου Νικόλαος Α., «Απόψεις και απόψεις. Η γλώσσα της διεθνούς διπλωματίας. Στόχοι και παραμορφώσεις της», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. 567-578