Είστε εδώ

«Μόλις κυκλοφόρησε. Κυριάκος Σ. Κατσιμάνης Πλάτων και Αριστοτέλης. Φιλοσοφική Ερμηνεία Επιλεγμένων Κειμένων (Εκδόσεις Gutenberg)», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 519