Είστε εδώ

Τζιώκα-Ευαγγέλου Πηνελόπη, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Κριτική στο σχολικό εγχειρίδιο Αρχές φιλοσοφίας», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 143-152