Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Ο ελληνισμός ο νικήσαντας τον Άδη», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 5-7