Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Το ελληνικό αλφάβητο και η διακήρυξη των αθανάτων», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 8-11