Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Jean-Paul Bertaud, Η καθημερινή ζωή στη Γαλλία τον καιρό της Επανάστασης, Μετάφραση Σταυρ. Αλεξανδράτου – Δέσπ. Αγγελοπούλου, εκδόσεις Παπαδήμα, δεύτερη έκδοση Αθήνα 2000», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 484-485