Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 486-487