Είστε εδώ

Κουτσούρης Αρχέλαος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Νίκου Αυγελή, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Εκδόσεις Κώδικας, 1999», Φιλόλογος, τχ. 98 (Χειμώνας 1999), σ. 530