Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Διονύσιος Σολωμός (1798-1857)», Φιλόλογος, τχ. 94 (Χειμώνας 1998), σ. 372