Είστε εδώ

Πολίτης Λίνος, «Σημειώματα. Διονύσιος Σολωμός (1798-1857). Α΄ Πρέπει πρώτα με σύναμη να συλλάβει ο νους», Φιλόλογος, τχ. 94 (Χειμώνας 1998), σ. 373-374