Είστε εδώ

Κουτσούρης Αρχέλαος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Νίκου Αυγελή, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 1998», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 225-226