Είστε εδώ

Καμαρούδης Σταύρος Ε., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Βασιλείας Μπόλλα-Μαυρίδου, Αντιπαραθετική εξέταση των στερεότυπων παρομοιώσεων της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 226-231