Είστε εδώ

Κουτσούρης Αρχέλαος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Δημήτρη Τομπαΐδη, Μελετήματα ποντιακής διαλέκτου, Θεσσαλονίκη 1996, εκδόσεις Κώδικας», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 225