Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Για να μην ξεχνούμε », Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 154