Είστε εδώ

Στρατηγάκης Ι., «Απόψεις και απόψεις. Για να μην ξεχνούμε: Διδάσκαλοι αγράμματοι», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 154-155