Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Απόψεις και απόψεις. Ο εγκιβωτισμός του parking», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 151-152