Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ένα δείγμα», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 138-140