Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Όλα για τη γαλαρία», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 140-141