Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το διδακτικό βιβλίο: Δυναμικό/ Διαλεκτικό», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 135-138