Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εκλεκτά βιβλία. Ευάγγελος Π. Παπανούτσος, Η παιδεία το μεγάλο μας πρόβλημα. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 1976», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 110-112