Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δραστηριότητες του Συλλόγου κατά τα δύο τελευταία έτη (Ιανουάριος 1995-Ιανουάριος 1997)», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 113-117