Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εκλεκτά βιβλία. [Σημείωμα που παρουσιάζει τη στήλη]», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 110