Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Λάμπρου Τσακτσίρα, Στην παλιά Θεσσαλονίκη (Μια περιδιάβαση με λόγο και εικόνα)», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 109